یک گزارش شیرین

  • قوانین مسابقه

  • رعایت تمامی مقررات عرفی و حرفه‌ای به ویژه عدم تعارض آثار با موازین اخلاقی و قانونی، الزامی است.
  • بررسی، کارشناسی، تأیید یا رد طرح‌ها به عهده اعضای هیأت داوری می باشد .
  • طرح های ارسالی هنرمندان پس از داوری عودت داده نخواهد شد .
  • در مرحله دوم طرح ها بایستی با جزییات بیشتر جهت ارائه به داوران آماده شوند . دفاع از (مفهوم طرح ، قابلیت اجرایی طرح ، طراحی سیستم ارتباط با مشتریان ، و الزامات ارائه شده )
  • تاریخ های اعلامی به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد ، لذا طرح ها خود را زود از موعد اتمام در سایت بارگذاری نمایید.
وب سایت شونیز